Saltar al contenido

El Tractat Basat en Plantes

Última edición: 2 marzo, 2022 | Publicación: 19 febrero, 2022 |

El Tractat Basat en Plantes és una campanya de base dissenyada per posar els sistemes alimentaris a l’avantguarda de la lluita contra la crisi climàtica.

El Tractat Basat en Plantes és un complement d’UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change de l’Acord de París. Va ser adoptat per 196 Parts a la COP21, el 12 de desembre de 2015 i va entrar en vigor el 4 de novembre de 2016. La iniciativa del Tractat Basat en Plantes té com a objectiu aturar la degradació generalitzada d’ecosistemes crítics causada per l’agricultura animal i promoure un canvi cap a dietes més saludables i sostenibles basades en plantes. Instem els científics, individus, grups, empreses i ciutats a donar suport a aquesta crida a l’acció i pressionar els governs nacionals perquè negociïn un Tractat Internacional Basat en Plantes.

Demanda 1

Renunciar: Aturar l’augment del problema. No canviar l’ús de la terra, inclosa la desforestació, per a la ramaderia.

 • No a la construcció de noves granges d’animals.
 • No a la construcció de nous escorxadors.
 • No s’amplien ni s’intensifiquen les explotacions existents.
 • No a la reconversió de l’agricultura vegetal en agricultura animal.
 • No hi ha conversió de terres per a la producció de pinsos.
 • No es tallen els boscos o altres ecosistemes per al pasturatge, la cria d’animals o la ramaderia de qualsevol mena.
 • No es crearan noves piscifactories ni s’ampliaran les existents.
 • Protecció dels pobles indígenes; terres, drets i coneixements.
 • Prohibiu totes les exportacions d’animals vius.
 • No hi haurà nous vaixells de pesca industrial a gran escala.

Demanda 2

Reorientar: Eliminar les forces impulsores del problema. Promoció dels aliments d’origen vegetal i transició activa dels sistemes alimentaris d’origen animal als d’origen vegetal.

 • Declareu una emergència climàtica: uniu-vos als més de 1.900 governs locals de 34 països diferents que ja ho han fet.
 • La seguretat alimentària ha de ser una prioritat per a totes les nacions, centrant-se a acabar amb la pobresa i la gana i fer accessibles a tothom els aliments nutritius.
 • Reconèixer i donar suport al paper fonamental dels petits agricultors a l’alimentació del planeta; donar-los suport perquè mantinguin o recuperin l’autonomia sobre les seves terres, aigua, llavors i altres recursos.
 • Prioritzar el canvi a aliments d’origen vegetal als plans d’acció climàtica.
 • Actualitzar les directrius alimentàries i dietètiques del govern per tal de promoure els aliments integrals i d’origen vegetal.
 • Dissenyar campanyes d’informació pública per conscienciar sobre el clima i els avantatges mediambientals i els beneficis per a la salut dels aliments, la nutrició i la cuina basats en plantes.
 • Reduir el consum d’aliments d’origen animal a través de l’educació a les escoles.
 • Transició a plans d’alimentació basats en plantes a escoles, hospitals, residències de gent gran, presons i institucions governamentals.
 • Obligar un etiquetatge honest dels productes alimentaris, incloent etiquetes d’advertència de càncer en totes les carns processades que han estat declarades cancerígenes per l’OMS.
 • Introduir un impost sobre la carn (inclòs el peix) la recaptació del qual financi la restauració de les terres destruïdes per la ramaderia.
 • Subvencionar la fruita i la verdura per fer més assequible una dieta integral basada en plantes i acabar amb els deserts alimentaris que perjudiquen les comunitats de baixos ingressos.
 • Reorientar les subvencions governamentals a l’agricultura animal, els escorxadors i la pesca industrial cap a la producció ecològica d’aliments d’origen vegetal.
 • Acabar amb la publicitat subvencionada pel govern per a la indústria de la carn, els productes lactis i els ous.
 • Crear bonus verds per finançar la transició a una economia basada en les plantes.
 • Proporcionar suport financer i formació als agricultors, ramaders i pescadors perquè abandonin la producció animal i adoptin sistemes diversificats (idealment agroecològics) basats en plantes.

Demanda 3

Restaurar: Curar activament el problema alhora que es construeix la resiliència i es mitiga el canvi climàtic. Restaurar els ecosistemes clau i reforestar la terra.

 • Projectes de reforestació en ecosistemes adequats amb espècies arbòries autòctones per tornar els hàbitats a un estat similar a l’anterior.
 • Es dóna prioritat a la reforestació i restauració dels oceans mitjançant la designació de zones addicionals dels oceans com a àrees marines protegides de pesca zero, conegudes com a HPMA, àrees marines altament protegides.
 • Totes les àrees marines protegides existents haurien de ser declarades zones d’exclusió de la pesca i convertides en ZMPH.
 • S’han posat en marxa programes actius per replantar absorbents de carboni crítics als oceans, com les praderies marines.
 • Restaurar ecosistemes degradats clau que són essencials per als cicles de segrest de carboni: manglars, torberes, boscos, alguns tipus de praderies.
 • Canvi d’enfocament a les solucions basades en la naturalesa per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 • Subvencions per als agricultors i propietaris que practiquin una bona gestió de la terra i restaurin activament la terra i els serveis ecosistèmics associats (com el segrest de carboni, la biodiversitat, la defensa contra les inundacions, la resistència general al canvi climàtic).
 • Subvencions per a projectes de repoblació i reforestació.
 • Subvencions incentivades perquè els agricultors passin de la ramaderia a la producció vegetal diversificada.
 • Ciutats: augmentar els arbres i les flors silvestres, incrementar els projectes comunitaris verds, els corredors de vida silvestre, les teulades verdes, els plans de cultiu locals, treballar per augmentar la biodiversitat.
 • Millorar la justícia alimentària facilitant l’accés a aliments saludables per a tothom, especialment per a les comunitats de color amb ingressos baixos.
 • Reutilitzar les terres disponibles alliberades del pasturatge per a: re-silvicultura, reforestació (si escau), reserves naturals, zones de senderisme, cultiu comunitari, horts (si escau), cultiu agroecològic d’aliments (quan sigui possible).
 • La propietat d’algunes terres passa a les mans de la comunitat perquè puguin ser reutilitzades per a la reforestació, espais verds i horts comunitaris.

PLANT BASED TREATY
Paris, 12 de decembre de 2015

Breu Història

El 30 d’abril del 2021, 3 dones: Anita Krajnc, Nicola Harris i Genelle Butler es van reunir amb Tzeporah Berman, directora del Programa Internacional de Stand.Earth i presidenta de la Iniciativa del Tractat de No Proliferació de Combustibles Fòssils.

Tzeporah Berman

Li van demanar consell sobre com posar l’agricultura animal a l’avantguarda de l’acció climàtica. Tzeporah Berman va suggerir que se centressin en les lleis i els sistemes, i que mostressin als governs el camí.

Després d’aquesta reunió, van decidir crear una iniciativa germana: el Tractat Basat a Plantes. Van reclutar un equip per escriure tres demandes: Renunciar, Reorientar i Restaurar, a més de dissenyar gràfics i vídeos per a la comunicació.

Igual que el Tractat de Combustibles Fòssils, el moviment Climate Save Movement va crear una campanya de marca blanca independent que qualsevol persona, grup, empresa o ciutat pot assumir com a pròpia.

Editorial Cultura Vegana
www.culturavegana.com

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

1- Web de Plant Based Treaty

2- culturavegana.com, «El futuro de la comida está basado en plantas», Editorial Cultura Vegana, Publicación: 8 julio, 2020

3- plantbasednews.org, «Introducing The Plant Based Treaty: An Extension Of The Paris Agreement», Jemima Webber, Plant Based News, 26 de agosto de 2021. El Tratado Basado en Plantas se articula en base a los objetivos del Acuerdo de París al enfocarse en elementos destructivos dentro del sistema alimentario, específicamente, la agricultura animal.

4- culturavegana.com, «Explorando las raíces de los alimentos del futuro», Editorial Cultura Vegana, Última edición: 17 diciembre, 2021 | Publicación: 15 diciembre, 2021

5- Web del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

6- culturavegana.com, «Los médicos dicen que es urgente reducir nuestro consumo de carne», Editorial Cultura Vegana, Última edición: 20 septiembre, 2021 | Publicación: 16 septiembre, 2021 

7- Web de Plant-Based Health Professionals


Comparteix el Tractat Basat en Plantes a les xarxes socials

Valora este contenido...

(Votos: 1 Promedio: 5)

...y compártelo